Horské slavnosti

Podobně významné jako bavorská slavnost posvícení jsou velké horské slavnosti spjaté se známými poutními kostely, jejichž tradice sahá hluboko do doby baroka a každým rokem přitahuje tisíce návštěvníků i poutníků. Při těchto svátcích se spojuje zbožnost s jídlem, pitím a radovánkami v oparu z kadidla a ve vůni opékaných klobásek. Víra a radost ze života předvádí v oblasti Amberg-Sulzbach svoje typicky bavorské spojení. Poutní slavnost Panny Marie Pomocnév Ambergu zve k pouti už od roku 1634. Již tehdy se obyvatelé museli postarat o nesčetné poutníky a počastovat je pivem a pečenými klobásami. Týdenní slavnosti se konají vždy okolo svátku Navštívení Panny Marie na začátku července. Slavnost na vrchu Annaberg v obci Sulzbach-Rosenberg se zahajuje vždy na svatou Annu 26. července, slavnost na vrchu Frohnbergv Hahnbachu každoročně okolo svátku Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna a týdenní svátky na vrchu Mausberg v Gebenbachu okolo svátku Narození Panny Marie 8. září. Pouť na vrch Axtheid-Berg ve Vilsecku se koná okolo svátku Povýšení svatého Kříže 14. září.

Termíny 2018:

7.05.2018 Gottvaterbergfest, Auerbach
27.05.2018 Kreuzbergfest, Schmidmühlen
30.06.2018 - 08.07.2018 Mariahilfbergfest, Amberg
21.07.2018 - 29.07.2018 St.-Anna-Fest, Sulzbach-Rosenberg
11.08.2018 - 19.08.2018 Frohnbergfest, Hahnbach
02.09.2018 - 09.09.2018 Mausbergfest, Gebenbach
08.09.2018 - 16.09.2018 Axtheid-Bergfest, Vilseck
16.09.2018 Eggenbergfest, Ensdorf