Horské slavnosti

Podobně významné jako bavorská slavnost posvícení jsou velké horské slavnosti spjaté se známými poutními kostely, jejichž tradice sahá hluboko do doby baroka a každým rokem přitahuje tisíce návštěvníků i poutníků. Při těchto svátcích se spojuje zbožnost s jídlem, pitím a radovánkami v oparu z kadidla a ve vůni opékaných klobásek. Víra a radost ze života předvádí v oblasti Amberg-Sulzbach svoje typicky bavorské spojení. Poutní slavnost Panny Marie Pomocnév Ambergu zve k pouti už od roku 1634. Již tehdy se obyvatelé museli postarat o nesčetné poutníky a počastovat je pivem a pečenými klobásami. Týdenní slavnosti se konají vždy okolo svátku Navštívení Panny Marie na začátku července. Slavnost na vrchu Annaberg v obci Sulzbach-Rosenberg se zahajuje vždy na svatou Annu 26. července, slavnost na vrchu Frohnbergv Hahnbachu každoročně okolo svátku Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna a týdenní svátky na vrchu Mausberg v Gebenbachu okolo svátku Narození Panny Marie 8. září. Pouť na vrch Axtheid-Berg ve Vilsecku se koná okolo svátku Povýšení svatého Kříže 14. září.

Termíny 2019:

16.06.2019: Gottvaterbergfest, Auerbach

29.06. – 07.07.2019: Mariahilfbergfest, Amberg

20. – 28.07.2019: Annabergfest, Sulzbach-Rosenberg

10. – 18.08.2019: Frohnbergfest, Hahnbach

01. – 08.09.2019: Mausbergfest, Gebenbach

07.-15.09.2019: Axtheid-Bergfest, Vilseck

15.09.2019: Eggenbergfest, Ensdorf