Horské slavnosti

Podobně významné jako bavorská slavnost posvícení jsou velké horské slavnosti spjaté se známými poutními kostely, jejichž tradice sahá hluboko do doby baroka a každým rokem přitahuje tisíce návštěvníků i poutníků. Při těchto svátcích se spojuje zbožnost s jídlem, pitím a radovánkami v oparu z kadidla a ve vůni opékaných klobásek. Víra a radost ze života předvádí v oblasti Amberg-Sulzbach svoje typicky bavorské spojení. Poutní slavnost Panny Marie Pomocnév Ambergu zve k pouti už od roku 1634. Již tehdy se obyvatelé museli postarat o nesčetné poutníky a počastovat je pivem a pečenými klobásami. Týdenní slavnosti se konají vždy okolo svátku Navštívení Panny Marie na začátku července. Slavnost na vrchu Annaberg v obci Sulzbach-Rosenberg se zahajuje vždy na svatou Annu 26. července, slavnost na vrchu Frohnbergv Hahnbachu každoročně okolo svátku Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna a týdenní svátky na vrchu Mausberg v Gebenbachu okolo svátku Narození Panny Marie 8. září. Pouť na vrch Axtheid-Berg ve Vilsecku se koná okolo svátku Povýšení svatého Kříže 14. září.

Gottvaterbergfest

Gottvaterberg
91275 Auerbach

04.06.2023

Mariahilfbergfest

Mariahilfberg
92224 Amberg

24.06. - 02.07.2023

Annabergfest

Annaberg
92237 Sulzbach-Rosenberg

22. - 30.07.2023

Frohnbergfest

Frohnberg
92256 Hahnbach

12. - 20.08.2023

Mausbergfest

Mausberg
92274 Gebenbach

03. - 10.09.2023

Axtheidberg-Fest

Axtheid-Berg
92249 Vilseck

09. - 17.09.2023

Eggenbergfest

Eggenberg
92266 Ensdorf

17.09.2023