Horské slavnosti

Podobně významné jako bavorská slavnost posvícení jsou velké horské slavnosti spjaté se známými poutními kostely, jejichž tradice sahá hluboko do doby baroka a každým rokem přitahuje tisíce návštěvníků i poutníků. Při těchto svátcích se spojuje zbožnost s jídlem, pitím a radovánkami v oparu z kadidla a ve vůni opékaných klobásek. Víra a radost ze života předvádí v oblasti Amberg-Sulzbach svoje typicky bavorské spojení. Poutní slavnost Panny Marie Pomocnév Ambergu zve k pouti už od roku 1634. Již tehdy se obyvatelé museli postarat o nesčetné poutníky a počastovat je pivem a pečenými klobásami. Týdenní slavnosti se konají vždy okolo svátku Navštívení Panny Marie na začátku července. Slavnost na vrchu Annaberg v obci Sulzbach-Rosenberg se zahajuje vždy na svatou Annu 26. července, slavnost na vrchu Frohnbergv Hahnbachu každoročně okolo svátku Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna a týdenní svátky na vrchu Mausberg v Gebenbachu okolo svátku Narození Panny Marie 8. září. Pouť na vrch Axtheid-Berg ve Vilsecku se koná okolo svátku Povýšení svatého Kříže 14. září.

Termíny 2020:

stornovaný: Gottvaterbergfest, Auerbach

stornovaný: Mariahilfbergfest, Amberg

stornovaný: Annabergfest, Sulzbach-Rosenberg

stornovaný: Frohnbergfest, Hahnbach

stornovaný: Mausbergfest, Gebenbach

stornovaný: Axtheid-Bergfest, Vilseck

stornovaný: Eggenbergfest, Ensdorf