Horské slavnosti

Podobně významné jako bavorská slavnost posvícení jsou velké horské slavnosti spjaté se známými poutními kostely, jejichž tradice sahá hluboko do doby baroka a každým rokem přitahuje tisíce návštěvníků i poutníků. Při těchto svátcích se spojuje zbožnost s jídlem, pitím a radovánkami v oparu z kadidla a ve vůni opékaných klobásek. Víra a radost ze života předvádí v oblasti Amberg-Sulzbach svoje typicky bavorské spojení. Poutní slavnost Panny Marie Pomocnév Ambergu zve k pouti už od roku 1634. Již tehdy se obyvatelé museli postarat o nesčetné poutníky a počastovat je pivem a pečenými klobásami. Týdenní slavnosti se konají vždy okolo svátku Navštívení Panny Marie na začátku července. Slavnost na vrchu Annaberg v obci Sulzbach-Rosenberg se zahajuje vždy na svatou Annu 26. července, slavnost na vrchu Frohnbergv Hahnbachu každoročně okolo svátku Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna a týdenní svátky na vrchu Mausberg v Gebenbachu okolo svátku Narození Panny Marie 8. září. Pouť na vrch Axtheid-Berg ve Vilsecku se koná okolo svátku Povýšení svatého Kříže 14. září.

Termíny 2020:

07.06.2020: Gottvaterbergfest, Auerbach

27.06. - 05.07.2020: Mariahilfbergfest, Amberg

18. - 26.07.2020: Annabergfest, Sulzbach-Rosenberg

08. - 16.08.2020: Frohnbergfest, Hahnbach

06. - 13.09.2020: Mausbergfest, Gebenbach

12. - 20.09.2020: Axtheid-Bergfest, Vilseck

13.09.2020: Eggenbergfest, Ensdorf