Jehňata zvaná Juradistl

Tato místní jehňata pasou ovčáci na svazích Hornofalcké Jury na vápenitých půdách, bohatých na byliny. Jejich jemné maso, staré maximálně sedm měsíců, má nezaměnitelnou jemně aromatickou chuť. Pod názvem Juradistl se dostává do prodeje pouze jehněčí maso té nejlepší kvality. Vápenité, suchou trávou porostlé půdy na svazích Jury jsou domovem pro tisíce živočišných i rostlinných druhů. Mnohé z nich se již nacházejí ve vysokém stupni ohrožení a jsou odkázány na obzvlášť suché podmínky na otevřených, sluncem prohřívaných travnatých plochách.

Tuto krajinu charakterizují vápencové skály a svahy porostlé suchou trávou. Pro tyto prostory je nezbytný ovčák se svým stádem, neboť bez vypásání by dále zarůstaly. Pochutnáte-li si na jehněčím pocházejícím právě z tohoto regionu, napomůžete tím také zachování hodnotné kulturní krajiny. www.juradistl.de