Jezdectví

Největší evropský areál pro jezdecký sport leží uprostřed Bavorské Jury ve Východobavorském centru pro jezdecký sport a soutěže u Riedenu. Statek Matheshof vítá všechny jezdce na koních a nabízí jim výjimečné akce až po mistrovství Evropy i světa

v mnoha oborech jezdeckého sportu. Mnoho statků a jezdeckých škol v regionu Amberg-Sulzbach kromě toho nabízí všechno, co ocení kůň i jezdec.