Kultura

Zvyky a tradice, jako je Kirwa, horské festivaly nebo mnoho forem průmyslové historie, poskytují skvělý základ pro rozmanitou kulturu v zemi Amberg-Sulzbacher. Změna pravítka a hranic a strategicky významné bohatství surovin vedlo k výstavbě četných hradů a paláců. Kláštery a kostely svědčí o rozmanitých náboženských dějinách tohoto regionu. Tam jsou také četné muzea a různé festivaly, které jsou buď národně významné, nebo vykazují hodně místní chuti.

Kirwa

Horské slavnosti

Dějiny průmyslu

Muzea

Hrady á zamky

Kláštery a kostely