Dějiny průmyslu

Těžba železné rudy, trvající přes 2000 let, je výsledkem dějin země v tomto regionu. Těžba rudy, její tavení a obchod se železnou rudkou, jakož i význam tohoto okresu jakožto „Porúří středověku“, to všechno je již minulostí, přesto to však určovalo ráz tohoto regionu a zanechalo všude své stopy: jednak jsou to zámky s hamry jako například v obcích Theuern nebo Schmidmühlen, staré rudné doly v šachtách Maffei u Auerbachu nebo huť Maxhütte v Sulzbach-Rosenbergu. Tyto svědky dějin hornictví a průmyslu spojuje špičková turistická trasa Železná cesta a Bavorská železná cesta.

V okolí Freihungu se nachází největší naleziště olova v Evropě. Hornictví naživo můžete zažít v „zemi bílé hlíny“, největším nalezišti kaolínu v Německu, ležícím v oblasti Hirschau/Schnaittenbach. Zde se ve velkých dolech těží tento cenný minerál pro papírnický a porcelánový průmysl. Dvě geologické cyklotrasy navíc kombinují zvláštní geotopy, pozůstatky hornictví a místa, kde probíhá aktivní těžba. Další informace na stránkách www.bayerische-eisenstrasse.de nebo www.geopark-kaolinrevier.de