Přírodní památky

Žádná jiná oblast v Německu neoplývá tak zajímavými a často se měnícími povrchovými formacemi. Na východě to jsou výběžky Hornofalckého lesa, na jihu a na západě určuje vzhled krajiny Jura jakožto pozůstatek dávného oceánu. Jura zde otevírá svoji bohatou pokladnici různých útvarů. Tuto krajinu charakterizují nesčetné skalní útvary, doliny, jeskyně a skalní výčnělky. Do tohoto zemského okresu je zahrnutá téměř celá Jura, která se považuje za Mekku pro rekreační geology a sběratele zkamenělin.
Oblast Amberg-Sulzbach patří se svými rozlehlými lesy naplněnými mystickým tichem k nejlesnatějším oblastem v Bavorsku.Úplně jiný obrázek skýtají slunné jalovcové stráně a travnaté vápenité půdy v údolí řeky Vils a Lauterach.

Doliny pánve Hahnbacher Becken a kotliny Vilsecker Mulde tvoří zase životní prostor pro řadu rostlinných a živočišných druhů, které jsou odkázány na vlhká stanoviště.
V oblasti Amberg-Sulzbach se ostatně nacházejí dva přírodní parky: přírodní park Francké Švýcarsko – Veldensteinský les a přírodní park Hirschwald. Oblast Hohenburg je domovem pro 14 bavorských druhů netopýrů. Zde se nachází jediné místo v Německu, kde přicházejí na svět mláďata vrápenců velkých, které lze navštívit v Netopýřím domě.